מה מסתתר מאחורי פריצה לא חוקית של דרך מעל ואדי קנה?

משפחות מדיר איסתיא מסביב למעיין בואדי קנה. למעלה מטעי שקדיות וזיתים של חקלאים מהכפר

לפני ארבע שנים נפרצה דרך ממאחז לא חוקי שמעל ואדי קנה. תלונה שהגשנו הביאה להעמדה לדין של אחד מאנשי אמנה – ארגון שאחראי לבניה של לא מעט התנחלויות ומאחזים. מצד אחד יש בכך מעט הגנה לאנשי דיר איסתיא שהדרך שנפרצה היא רק חלק ממהלכי הנישול שמופעלים נגדם בואדי קנה. מצד שני, התכניות הגדולות של התנחלות קרני שומרון להשתלט על הואדי עדיין מקודמות.

בחודש אוגוסט 2014 החלו עבודות לפריצת דרך מהמאחז הלא חוקי אלוני שילה. המאחז מחובר בכביש מערבה אל התנחלות קרני שומרון והדרך החדשה נפרצה מזרחה לכיוון ההתנחלות עמנואל. הדרך שנפרצה בניגוד לחוק וללא היתר עברה באדמות הכפר ג'ינספוט (צפונית לדיר איסתיא) ופניה של אנשי הכפר אל המנהל האזרחי הביאה לעצירת העבודות.

הדרך שנפרצה ממאחז אלוני שילה מזרחה לכיוון עמנואל (אוגוסט 2014)

אלוני שילה הוא חלק ממערך ההתנחלויות והמאחזים שמסביב לואדי קנה. במקביל להקמת טבעת ההתנחלויות בשנות ה-70 וה-80, ישראל גם החליטה שהאדמות החקלאיות שחקלאי דיר איסתיא מעבדים מזה דורות  יוכרזו כשמורת טבע.

לנו היה ברור שפריצת הדרך היא חלק מסדרה של מהלכים שנועדו לדחוק את הפלסטינים מהואדי ולהפוך אותו לחלק מההתנחלות הישראלית באזור. פריצת הדרך התרחשה בשנים שבהן מצד אחד התנחלות קרני שומרון קידמה פרויקטים שונים במטרה לתפוס אחיזה בואדי קנה ומצד שני החקלאים הפלסטינים שם סבלו מהתנכלויות חוזרות ונשנות של רשות הטבע והגנים ששיאן בעקירה של למעלה  מ-1,000 עצי זית. חומרים שהשגנו ושאת חלקם פרסמנו בעבר מראים שהדרך שנפרצה אכן מופיעה כמרכיב מרכזי בתכניות להשתלט על ואדי קנה. לכן היה לנו חשוב לפעול נגדה.

ואדי קנה עם ההתנחלויות מסביבו – הקו הירוק מסמן את גבולות השמורה שהוכרזה על האדמות החקלאיות הפרטיות של אנשי דיר איסתיא. הדרך שנפרצה מאלוני שילה מסומנת בקו שחור (ליחצו להגדלה).

בדיקה של דרור אטקס מארגון כרם נבות העלתה שמאות מטרים מהדרך שנפרצה ללא היתר נמצאים בתוך השטח שישראל הכריזה עליו שמורת טבע. בהתבסס על מידע זה הגשנו תלונה לרשות הטבע והגנים. לא תלינו תקוה רבה שהתלונה שלנו תטופל ברצינות: כפי שהסברנו בהרחבה בעבר, רשות הטבע והגנים מעלימה עין מהפגיעות שההתנחלויות גורמות לשמורת נחל קנה ומתנכלת דווקא לחקלאים הפלסטינים שמעבדים את אדמות הואדי דורות רבים לפני שישראל החליטה להכריז שמורת טבע על אדמותיהם.

לאחרונה בדקנו מה עלה בגורל התלונה שלנו. להפתעתנו גילינו שבסופו של דבר כן התנהלה חקירה ובעקבותיה הועמד לדין אביה נבו, תושב המאחז אלוני שילה ורכז השומרון בארגון אמנה. אמנה הוא אחד מארגוני המתנחלים החזקים ביותר אשר מקים התנחלויות ומאחזים לא חוקיים – לעתים אף תוך הצגה של מסמכים מזויפים בטענה לרכישת קרקעות. בראש אמנה עומד זאב חבר אשר היה חבר במחתרת היהודית שבשנות ה-80 ביצעה סידרה של פיגועי טרור בהם נרצחו פלסטינים.

בחזרה לתלונה שלנו, נגד נבו מתנהלים שני משפטים: כתב אישום אחד הוגש נגד נבו באשמה שעקר 15 עצי אלון בסמוך לדרך שנפרצה.
כתב האישום השני הוא בגין אחראיות לפריצת הדרך בשטח השמורה, כפי שמתאר כתב האישום נגדו:
"פריצה של דרך ברוחב 5 מטרים ובאורך של 1.5 קילומטרים כאשר 750 מטרים נפרצו בתחומי השמורה…. עבודות פריצת הדרך פגעו בפני הקרקע … ובמשטר הזרימה, בצומח הטבעי ובחי בשמורה. סה"כ נפגעו למעלה מ 6,000 מ"ר של בית גידול טבעי".

יחד איתו מועמדים לדין שני אנשים נוספים תושבי ההתנחלויות שילה ויצהר שנבו הנחה לבצע בפועל את העבודות. כתב האישום טוען ש –
"במעשיהם הנזכרים היו הנאשמים אחראים לעבודות שבוצעו ללא היתר, פגעו בשמורה באופן חמור וכן פגעו באופן חמור בערכי טבע מוגנים".

הסנגור של נבו הוא עורך הדין אבי סגל. סגל מייצג גם את ארגון המתנחלים עטרת כהנים בתביעות לגירוש של עשרות רבות של משפחות פלסטיניות מבתיהן בסילואן. כפי שנתאר למטה, פריצת הדרך לא היתה גחמה פרטית של נבו אלא מהלך שתואם תכניות אסטרטגיות של גופי התנחלות חזקים. לכן אין זה מפתיע שסגל מייצג אותו.

יש כמובן סיפוק מכך שההתערבות שלנו הצליחה לגבות מחיר ולכן להגן מעט על החקלאים הפלסטינים מפני השתלטות של מתנחלים על אדמותיהם בואדי קנה. וכפי שכתב צפריר רינת בכתבה שפרסם בעיתון הארץ על העמדתו לדין של נבו, ההצלחה הזו כלל אינה מובנת מאליה:
"אין זה מקרה יחיד של חדירת מתנחלים לתוך שמורות טבע. יש שמורות שבהן הוקמו מאחזים, והם משגשגים ומתרחבים. מה שחדש במקרה של אלוני שילה הוא, שהפעם החליטה רשות הטבע והגנים לנקוט הליכים משפטיים נגד העבריינים. מדובר בגוף הפועל בשיתוף פעולה הדוק עם המתנחלים, ועד היום לא הזדרז לפעול נגד חדירותיהם לשמורות".

התכנית הגדולה שפריצת הדרך נועדה לשרת

יחד עם זאת, המידע שנציג להלן מבהיר שלא מדובר ביזמה פרטית של אביה נבו. אלא שהאחראים האמתיים לא רק שאינם מועמדים לדין אלא שהם ממשיכים לקדם את התכניות להשתלטות על אדמות ואדי קנה באופן "חוקי".

נבו יצא בעצם לבצע חלק מתכנית-על שהתנחלות קרני שומרון שוקדת עליה. הדרך שהוא פרץ אמורה להפוך לכביש שיחבר את קרני שומרון אל התנחלות עמנואל. לכביש יש שני תפקידים –

ראשית הכביש הוא חלק מרכזי בתכנית של ראש מועצת קרני שומרון, יגאל להב, שמקדם את הרחבת קרני שומרון 3.5 קילומטרים מזרחה דרך אלוני שילה עד לעמנואל. בוידאו שלמטה יגאל להב מסביר שהכביש ייצר שטח ישראלי "ללא ישובים פלסטינים" ויאפשר לבנות אלפי דירות בקרני שומרון, כ-600 מתוכן באלוני שילה. להב רואה לנגד עיניו רצף בנוי מקרני שומרון ועד לעמנואל שבו יחיו 200,000 ישראלים. אפשר לראות במפה שלמעלה כיצד מימוש התכנית של להב תנתק בין הישובים הפלסטינים שמדרום וצפון לואדי קנה ותעמיק את המציאות של מובלעות פלסטיניות בשטח שישראלים עושים בו כבשלהם.

בנוסף, הכביש הוא חלק מ"תכנית אב נחל קנה" שמקדמת קרני שומרון להקפת ואדי קנה בכבישים לישראלים בלבד. כפי שאפשר לראות במפה שלקוחה ממסמכי התכנית, כבישים אלו ינתקו את ואדי קנה מהישובים הפלסטינים שסביבו. אנשי קרני שומרון רוצים שהואדי יהפוך לפארק של ההתנחלות.

מפת הכבישים מתוך מסמכי התכנית שבקרני שומרון מקדמים לואדי קנה – החלופה המועדפת היא חסימת הדרך שכיום פלסטינים נכנסים דרכה אל הואדי. במקום זאת הואדי יוקף בכבישים שירדו אליו מההתנחלויות.

נבו לא פעל על דעת עצמו

כתב האישום נגד נבו מציין שבמנהל האזרחי מתקיימים דיונים בשיתוף עם המועצה של קרני שומרון ואנשי רשות הטבע והגנים לגבי סלילת כביש בדיוק בתוואי של הדרך שפרץ נבו. על פי כתב האישום נבו אפילו השתתף ב-
"ישיבה שנערכה בלשכת התכנון של המנהל האזרחי, לבדיקת קידום כביש דרך אלוני שילה ולעמנואל". במהלך הפגישה שורטט על מפה "קו צהוב [הכרוך ב] שינוי גבול שמורת הטבע נחל קנה. העתק המפה נמסר לידי נאשם מספר 2 [ אביה נבו]… תוואי הפריצה [של הדרך] היה זהה לתוואי הקו הצהוב".

ואכן, בכתבה של צפריר רינת מצוטטים ראש מועצת קרני שומרון והמנהל האזרחי. הם מסבירים שהכביש בין עמנואל קרני שומרון יחד עם תב"עות לבניה נרחבת שתכלול גם חלקים שכיום מוכרזים כשמורת נחל קנה מקודמים בדיונים בין ההתנחלות, רשות הטבע והגנים והמנהל האזרחי. זו אותה רשות הטבע והגנים שבשם ההגנה על שמורת הטבע עוקרת עצי זית שחקלאים פלסטינים נוטעים באדמותיהם ובשנה שעברה הרסה ביקתה קטנה ששימשה כמקום לינה עבור רועי צאן בואדי. בעקבות ההריסה הרועים נאלצו לנטוש את הואדי.

האחראים האמתיים חומקים בלא כלום

למרות שברור שאביה נבו לא פעל לבד הגורמים שמעליו אינם מועמדים לדין ועושה רושם שרשויות האכיפה מחפות עליהם. לא קיבלנו כל סימן לכך שראשי אמנה – שמשלמים את המשכורת של נבו – נחקרו בענין פריצת הדרך. גם לא שמענו שיגאל להב – אשר מסביר שוב ושוב כמה הכביש מאלוני שילה לעמנואל נחוץ למימוש התכניות שהוא עמל עליהן – נדרש להסביר האם הוא מעורב בפריצת הדרך.

אבל, גם לנבו לא צריך לדאוג. כתב האישום הראשון על עקירת 15 עצי אלון הסתיים בהסדר טיעון שבו נדרש נבו לשלם קנס של 3,000 ₪ ותו לא. לא ברור למה התביעה בחרה בפשרה של הסדר טיעון ומדוע חתמה על הסדר כזה בלי שדרשה מנבו לספק פרטים על שותפיו לביצוע העבירה.

גם כתב האישום השני הולך כנראה באותו כיוון. בדיון בבית משפט השלום לפני חודש, הודיעו  הסנגור והתובע לשופט, שהם מתכוונים להיפגש על מנת ללבן את התיק ולהגיע להסכמות. לאור כך השופט דחה את הדיון לחודש מרץ.

אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי התיק הזה. ובמיוחד נמשיך לפעול יחד עם החקלאים מדיר איסתיא באדמותיהם בואדי קנה. בקרני שומרון לא ויתרו על התכניות שלהם. אבל הדרך שנפרצה לפני חמש שנים לא הושלמה עד היום. בנוסף, חלה האטה במימוש של שאר תכניות המתנחלים להשתלט על ואדי קנה. לנחישות של תושבי דיר איסתיא יש חלק בכך, ואנחנו עומדים לצידם ותורמים את החלק שלנו.

פורסם על ידי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s